C/ Pedro i Pons, 18-20. 08034 Barcelona
93 250 59 33 / 661 19 29 89 whatsapp footer Agora School of Languages

AGORA TRADUCCIONS


AGORA School of Languages posa a la disposició dels seus clients un complet servei de traducció que comprèn des de textos generals a textos comercials, incloent alhora textos especialitzats, manuals d'instruccions o pàgines web. AGORA School of Languages li ofereix el més alt nivell de professionalitat, ja que treballem únicament amb traductors experimentats per oferir-los textos fidels a l'original que resulten al mateix temps naturals i dinàmics.

El nostre servei de traducció i interpretació inclou tota una sèrie de serveis complementaris, tals com:
  • Traducció. Realitzem traduccions des de i fins a una gran varietat d'idiomes, essent els més demandats l'alemany, el castellà, l'anglès, l'italià i el francès.
    Traduïm per a vostè documents de qualsevol mida, complexitat i àmbit. Els nostres col·laboradors cobreixen tots els àmbits, tant siguin documents de caràcter tècnic, financer, mèdic, de màrqueting o pàgines web, mantenint sempre el més alt nivell de coherència en l'estil i en el redactat.
  • Transcripció. Duem a terme la conversió de qualsevol document d'àudio en caràcters escrits.
  • Interpretació. Oferim un complet servei d'interpretació ‒d'enllaç, consecutiva i simultània‒ en reunions, congressos, conferències i altres actes similars.
  • Correcció. Efectuem correccions ortogràfiques i/o d'estil de tots tipus de textos. El nostre servei va des de la revisió ràpida d'un document per eliminar petits errors o incoherències fins al redactat d'un nou text per dotar-lo d'un estil uniforme.
    Els documents enviats per corregir seran revisats pels nostres clients abans de donar el vist-i-plau final.
  • Maquetació. Ens encarreguem del disseny i maquetació de tot tipus de documents ‒fullets, manuals o llibres‒ a partir del seu original.


Entenent la importància de mantenir sempre la CONFIDENCIALITAT dels documents de la seva empresa, AGORA School of Languages es compromet a tractar els seus documents amb la màxima cura i el major grau de confidencialitat. En aquest sentit AGORA School of Languages exigeix i s'assegura que tots els seus col·laboradors coneguin i respectin la privacitat de qualsevol informació relativa a la seva empresa.
Sol·liciti pressupost sense compromís, a través del següent e-mail: agora.info@agoralanguages.com, o a través del nostre formulari.

Demana informació

Agora School of Languages

Xarxes Socials
Contacte


Agora School Of Languages
C/ Pedro i Pons, 18-20
08034 Barcelona
93 250 59 33 / 661 19 29 89
agora.info@agoralanguages.com