C/ Pedro i Pons, 18-20. 08034 Barcelona
93 250 59 33 / 661 19 29 89 whatsapp footer Agora School of Languages

AGORA EXÀMENS OFICIALS


A continuació pots consultar les equivalències de les titulacions oficials amb els nostres cursos d'idiomes (Desplega els diferents programes per veure'n les característiques):

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Start Deutsch 1
Fit in Deutsch 1
A1
A1
Start Deutsch 2
Fit in Deutsch 2
A2
A2
Zertifikat Deutsch (ZD)
Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
B1
B1
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) B2+
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
C2+
C2+
C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Key English Test (KET) A2
Preliminary English Test (PET) B1
First Certificate in English (FCE) B2+
Certificate in Advanced English (CAE) C1
Certificate of Proficiency in English (CPE) C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Inicial B1
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio B2
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior C2

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
N5 A1
N4 B1
N3 B2
N2 C1
N1 C2

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) A2
Certificat de nivell elemental de català (A elemental) B1
Certificat de nivell intermedi de català (B) B2+
Certificat de nivell suficiència de català (C) C1
Certificat de nivell superior de català (D) C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF A1)
A1
A1
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF A2) A2
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) B1
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2) B2+
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1) C1
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2) C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Diploma Elementare di Lingua Italiana (DELI) A1
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 1 (CELI 1) A2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2)
Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI)
B1
B1
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 3 (CELI 3)
Diploma Avanzado di Lingua Italiana (DALI)
B2+
B2
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4)
Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALC)
C1
C1
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 5 (CELI 5) C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE) A2
Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE) B1
Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) B2+
Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) C1
Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) C2+

RUS

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ B) Basico/Bazoviy A2
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ I) Primero/Perviy B1
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ II) Segundo/Vtoroy B2+
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ III) Tercero/Tretii C1
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ IV) Cuarto/Chetvertiy C2+

Exàmens oficials Equivalència amb nivells AGORA
HSK I A1
HSK II A2
HSK III B1
HSK IV B2+
HSK V C1
HSK VI C2+

Demana informació

Agora School of Languages

Xarxes Socials
Contacte


Agora School Of Languages
C/ Pedro i Pons, 18-20
08034 Barcelona
93 250 59 33 / 661 19 29 89
agora.info@agoralanguages.com